Privacy­beleid

Dit is het privacybeleid van Russo Italia
Russo Italia vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit Privacybeleid lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Russo Italia heeft één fysieke winkel in Haren (GN) en een digitaal verkoopkanaal en verstuurd ten behoeve van beide regelmatig (digitale) marketing. De website van Russo Italia is te vinden op www.russoitalia.nl,

De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is:

Russo Italia
Raadhuisplein 11B
9751AN Haren (GN)
KvK Groningen 02074013

Website

Wanneer u producten bij ons aanschaft, vragen we u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

  • Informatie toe te sturen over uw account en bestelling
  • Vragen over bijvoorbeeld restituties en klachten te beantwoorden
  • Betalingen te verwerken
  • Uw account voor onze winkel in te stellen
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het berekenen van btw
  • Als u hiervoor kiest, marketingberichten naar u te sturen
Cookies

We gebruiken cookies om producten in uw winkelwagen op te slaan terwijl u door onze site navigeert.
De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies wordt verkregen, is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Webshop Account

We gebruiken uw gegevens om er voor te zorgen dat u eenvoudig vervolg bestellingen op de website kunt plaatsen en voor het afhandelen van uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Communicatie en/of nieuwsbrief

Op de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van Russo Italia. De grondslag hiervoor is toestemming.

U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief via de link onderaan elk ontvangen bericht. U kunt zich niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke service berichten.

Post

Als klant ontvangt u mogelijk post met informatie en aanbiedingen van ons. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met u. U kunt zich altijd afmelden voor post via info@russoitalia.nl.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. We hanteren hier, afhankelijk van het doeleinde, verschillende bewaartermijnen voor.

Account

De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw account worden in beginsel door ons bewaard zolang uw account actief is.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft opgegeven voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen.

Het kan voorkomen dat wij gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Russo Italia en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.

U magen er van uit gaan dat wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking.

Inzage en correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden, dan kunt u contact opnemen via info@russoitalia.nl. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Wij zullen daarbij zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen via info@russoitalia.nl. In onze e-mails is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruik maakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering

Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens en/of uw account verwijderen, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@russoitalia.nln. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door ons worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen info@russoitalia.nl.

Sluiten
Inloggen
Sluiten
Winkel­mand (0)

Geen producten in je winkelmand. Geen producten in je winkelmand.